Sveti Marko Grob

20A sv marko udbina

20A sv marko udbina
Ostaci crkvica sv. Marka Groba. Najstariji temelji prve crkve sv. Marka Groba su iz XV. stoljeća. Na istim temeljima početkom XVIII. stoljeća pop Marko Mesić, predvoditelj ustanka protiv Turaka gradi novu, manju crkvicu sv. Marka Groba. Raseljeni Udbinjani koji su protjerani u II. svjetskom ratu godine 2000. grade treću – današnju crkvu sv. Marka Groba.