Gradina

gradina 001

gradina 001
Gradina se nalazi poviše Crkve hrvatskih mučenika. Predstavlja kulu i jedan obrambeni kompleks, po svoj prilici još iz XV. stoljeća. Nalazi se na 840 metara nadmorske visine odakle se vidi cijelo Krbavsko polje.